Σύνοψη αποθετηρίου δεδομένων: Η μεθοδολογία του MedMA

Στη MedMA, η δέσμευσή μας για την παροχή αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο έχει τις ρίζες της στον καθοριστικό ρόλο τους στην αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης των πραγμάτων και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής.

Δεδομένης της φύσης της διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης στην Ελλάδα, τα δεδομένα είναι διασκορπισμένα σε διάφορα υπουργεία και διεθνείς οργανισμούς και συχνά παρουσιάζονται σε διαφορετικές μορφές. Η πλοήγηση σε αυτό το περίπλοκο τοπίο δεδομένων αποτελεί πρόκληση για όσους επιδιώκουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση της μετανάστευσης και του ασύλου στην Ελλάδα. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η ιστοσελίδα της MedMA χρησιμεύει ως κεντρικός κόμβος, συγκεντρώνοντας όλα τα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν την Ελλάδα και παρουσιάζοντάς τα σε φιλική προς το χρήστη, διαδραστική μορφή. Τα δεδομένα μας είναι κατηγοριοποιημένα σε διακριτές ενότητες, καθεμία από τις οποίες συνοδεύεται από επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν χρειάζεται. Επίσης, τα σύνολα δεδομένων πηγής και τα διαγράμματα είναι εύκολα μεταφορτώσιμα.

Επιλογή πηγών: Η MedMA έχει παρατηρήσει ότι η Eurostat παρέχει μεγαλύτερες χρονοσειρές δεδομένων οι οποίες ενδέχεται να έχουν στρογγυλοποιηθεί. Ταυτόχρονα, τα σύνολα δεδομένων που παρέχονται από ελληνικά υπουργεία μπορεί συχνά να είναι πιο ακριβή, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αναφέρονται σε μικρότερες περιόδους. Στις περιπτώσεις που τα ελληνικά υπουργεία δεν παρέχουν μεγάλες χρονοσειρές, προτιμάται η Eurostat.
Σας ενθαρρύνουμε να εντρυφήσετε στα δεδομένα, να εξερευνήσετε τις αποχρώσεις τους και να αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις.