Είναι δυνατή μια πολιτική μετανάστευσης και ασύλου για τη Μεσόγειο;
Ταυτότητα
Αποστολή
Γιατί «Μεσογειακό»

Το Μεσογειακό Κέντρο Πολιτικών Μετανάστευσης και Ασύλου (MedMA) φιλοδοξεί να γεφυρώσει τους χώρους της ακαδημαϊκής έρευνας και την εργασία πεδίου με τη χάραξη πολιτικής.

Η αποστολή του MedMa είναι να αποτελέσει πηγή για αξιόπιστη, τεκμηριωμένη έρευνα και καινοτόμο πολιτική, καθώς και πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με το άσυλο και την υποδοχή, τη νόμιμη μετανάστευση, την ένταξη και την ιθαγένεια.

Το MedMA υιοθετεί τον όρο «μεσογειακό» όχι ως επιστημολογική κατηγορία, αλλά ως μια υποεκπροσωπούμενη οπτική, ταυτόχρονα δε και ως εφαλτήριο για να σκεφτούμε τη μετανάστευση και το άσυλο με τρόπο καινοτόμο και αντισυμβατικό.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εξερευνήστε τη βάση δεδομένων του MEDMA για θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Μέσω των φιλικών- προς το χρήστη και διαδραστικών μας γραφημάτων, ανακαλύψτε και παρακολουθήστε την πρόοδο των μεταναστευτικών πολιτικών στην Ελλάδα, καλύπτοντας 12 κρίσιμους τομείς.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σε μια εποχή γεμάτη παραπληροφόρηση και πόλωση σχετικά με το φαινόμενο της μετανάστευσης,, το MEDMA συνεισφέρει στο διάλογο, με την επιμελή ανάλυση δεδομένων και ενδελεχή έρευνα. Ανακαλύψτε εμπεριστατωμένες αναλύσεις πολιτικής και αναλυτικά άρθρα για τα επίκαιρα θέματα του τομέα.

NEWS